Kpł 21,10

PRAWO CZYSTOŚCI
ŚWIĘTOŚĆ KAPŁANÓW
Świętość arcykapłana
21 10 Kapłan, który jest wyższy godnością ponad braci, na którego głowę była wylana oliwa namaszczenia, który był wprowadzony w czynności kapłańskie, wkładając szaty nie będzie rozpuszczał włosów i nie będzie rozdzierał swych szat.


Zobacz rozdział