Kpł 6,19

OFIARY
PRZEPISY UZUPEŁNIAJĄCE
Ofiara przebłagalna
6 19 Kapłan, który będzie składał ofiarę przebłagalną, będzie z niej spożywał. Na miejscu poświęconym będzie spożywana, na dziedzińcu Namiotu Spotkania.


Zobacz rozdział