Kpł 7,31

OFIARY
PRZEPISY UZUPEŁNIAJĄCE
Część z ofiar pojednania należna kapłanom
7 31 Potem na ołtarzu kapłan tłuszcz zamieni w dym, a mostek będzie dla Aarona i jego synów.


Zobacz rozdział