Kpł 18,21

PRAWO CZYSTOŚCI
PRAWO ŚWIĘTOŚCI
Czystość małżeńska. Zakaz nadużyć
18 21 Nie będziesz dawał dziecka swojego, aby było przeprowadzone przez ogień* dla Molocha, nie będziesz w ten sposób bezcześcił imienia Boga swojego. Ja jestem Pan!


Przypisy

18,21 - Mowa o spalaniu dzieci na ofiarę bóstwom pogańskim.

Zobacz rozdział