Kpł 18:22-23

PRAWO CZYSTOŚCI
PRAWO ŚWIĘTOŚCI
Czystość małżeńska. Zakaz nadużyć
18 22 Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość! 23 Nie będziesz obcował cieleśnie z żadnym zwierzęciem; przez to stałbyś się nieczystym. Także i kobieta nie będzie stawać przed zwierzęciem, aby się z nim złączyć. To jest sromota!


Zobacz rozdział