Kpł 19,27

PRAWO CZYSTOŚCI
ŚWIĘTOŚĆ ŻYCIA CODZIENNEGO
Różne zakazy*
19 27 Nie będziecie obcinać w kółko włosów na głowie. Nie będziesz golił włosów po bokach brody.


Przypisy

19,26 - Pozostają one w związku z różnymi praktykami religijnymi ludów sąsiadujących.

Zobacz rozdział