Kpł 20,10

PRAWO CZYSTOŚCI
KARY ZA NIEZACHOWANIE ŚWIĘTOŚCI
Ochrona rodziny i małżeństwa
20 10 * Ktokolwiek cudzołoży z żoną bliźniego, będzie ukarany śmiercią i cudzołożnik, i cudzołożnica.


Przypisy

20,10 - Hebr. powtarza dwa razy pierwszą część tego zdania. Por. Wj 20,14.

Zobacz rozdział