Kpł 22,9.16.32

PRAWO CZYSTOŚCI
ŚWIĘTOŚĆ DARÓW I OFIAR
Święte rzeczy są dla świętych!
22 9 Będą strzec mojego zarządzenia, nie będą narażać się na grzech z tego powodu - za to spotkałaby ich śmierć, ponieważ dopuściliby się zbezczeszczenia. Ja jestem Pan, który ich uświęcam!
Udział nie-kapłanów w spożywaniu żertw
16 Naraziliby ich na ciężką winę przez jedzenie ich rzeczy świętych. Ja jestem Pan, który ich* uświęcam!»
Dodatek: upomnienie końcowe
32 Nie będziecie bezcześcić mojego świętego imienia. Okazuję moją świętość pośród Izraelitów. Ja jestem Pan, który was uświęca,


Przypisy

22,16 - Inni tłum.: "je".

Zobacz rozdział