Kpł 6,20

OFIARY
PRZEPISY UZUPEŁNIAJĄCE
Ofiara przebłagalna
6 20 Każdy, kto dotknie jej mięsa, będzie uświęcony. Jeżeli trochę z jej krwi skropi ubranie, to miejsce owo, które krew skropi, ma być wyprane w miejscu poświęconym.


Zobacz rozdział