Lb 1,10

PIERWSZY SPIS MĘŻCZYZN ZDOLNYCH DO WALKI
Imiona wodzów pokoleń
1 10 Z synów Józefa: z Efraima - Eliszama, syn Ammihuda; z Manassesa - Gamliel, syn Pedahsura;


Zobacz rozdział