Lb 1,2

PIERWSZY SPIS MĘŻCZYZN ZDOLNYCH DO WALKI
1 2 «Dokonajcie obliczenia całego zgromadzenia Izraelitów według szczepów i rodów, licząc według głów imiona wszystkich mężczyzn.


Zobacz rozdział