Lb 11,4.34

ETAPY MARSZU NA PUSTYNI
Narzekanie ludu
11 4 Tłum pospolitego ludu*, który był wśród nich, ogarnęła żądza. Izraelici również zaczęli płakać, mówiąc: «Któż nam da mięsa, abyśmy jedli?
Siedemdziesięciu starszych otrzymuje natchnienie prorockie
34 Dlatego też nazwano to miejsce Kibrot-Hattaawa*, bo tam pochowano ludzi, których opanowało pożądanie.


Przypisy

11,4 - Tj. obcoplemieńcy; por. Wj 12,38; Pwt 29,10.
11,34 - Autor sugeruje przekład "Groby Pożądania". Inni w drugim wyrazie upatrują nazwę jakiegoś szczepu.

Zobacz rozdział