Lb 11,7

ETAPY MARSZU NA PUSTYNI
Narzekanie ludu
11 7 Manna zaś była podobna do nasion kolendra i miała wygląd bdelium*.


Przypisy

11,7 - Bdelium = wonna żywica. O mannie zob. przypis do Wj 16,15.

Najbliższe powiązane czytania

Zobacz rozdział