Lb 11,7-9

ETAPY MARSZU NA PUSTYNI
Narzekanie ludu
11 7 Manna zaś była podobna do nasion kolendra i miała wygląd bdelium*. 8 Ludzie wychodzili i zbierali ją, potem mełli w ręcznych młynkach albo tłukli w moździerzach. Gotowali ją w garnkach lub robili z niej podpłomyki; smak miała taki jak ciasto na oleju. 9 Gdy nocą opadała rosa na obóz, opadała równocześnie i manna.


Przypisy

11,7 - Bdelium = wonna żywica. O mannie zob. przypis do Wj 16,15.

Zobacz rozdział