Lb 13,22

ETAPY MARSZU NA PUSTYNI
Wywiad w ziemi Kanaan
13 22 Ciągnęli przez Negeb i przybyli do Hebronu, gdzie przebywali Achiman, Szeszaj i Talmaj - Anakici. Hebron został zbudowany siedem lat wcześniej niż Soan w Egipcie.


Zobacz rozdział