Lb 13,8.16

ETAPY MARSZU NA PUSTYNI
Wywiad w ziemi Kanaan
13 8 z pokolenia Efraima Ozeasz, syn Nuna; 16 Oto imiona mężów, których Mojżesz posłał celem rozpoznania kraju. Ozeaszowi, synowi Nuna, dał [później] Mojżesz imię Jozue*.


Przypisy

13,16 - Hebr. Jehoszua - o samym fakcie zob. Wstęp.

Zobacz rozdział