Lb 14,3

ETAPY MARSZU NA PUSTYNI
Bunt Izraelitów
14 3 Czemu nas Pan przywiódł do tego kraju, jeśli paść mamy od miecza, a nasze żony i dzieci mają się stać łupem nieprzyjaciół? Czyż nie lepiej nam będzie wrócić do Egiptu?»


Zobacz rozdział