Lb 2,12

PIERWSZY SPIS MĘŻCZYZN ZDOLNYCH DO WALKI
Rozmieszczenie pokoleń w obozie
2 12 Obok nich rozbije obóz pokolenie Symeona. Wodzem synów Symeona będzie Szelumiel, syn Suriszaddaja.


Zobacz rozdział