Lb 20,24

OD KADESZ DO MOABU
Śmierć Aarona
20 24 «Aaron zostanie przyłączony do swoich przodków*, gdyż nie wejdzie do ziemi, którą dam synom Izraela, dlatego że sprzeciwiliście się memu rozkazowi u wód Meriba.


Przypisy

20,24 - Tzn. umrze; por. Rdz 25,8.

Zobacz rozdział