Lb 22,34

OD KADESZ DO MOABU
Król Moabu wzywa Balaama
22 34 Rzekł więc Balaam do anioła Pana: «Zgrzeszyłem. Nie wiedziałem, że ty stanąłeś przeciwko mnie na drodze. Teraz jednak, gdy wiem, że ci się droga moja nie podoba, chcę wracać».


Zobacz rozdział