Lb 23,28

OD KADESZ DO MOABU
Przepowiednie Balaama
23 28 Potem wziął Balak Balaama na szczyt Peor, który się wznosi nad pustynią.


Zobacz rozdział