Lb 24,4

OD KADESZ DO MOABU
Przepowiednie Balaama
24 4 wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże, który ogląda widzenie Wszechmocnego, który pada*, a oczy mu się otwierają.


Przypisy

24,4 - Miejsce niejasne, różnie tłumaczone. Inni popr.: "otrzymuje Bożą odpowiedź".

Zobacz rozdział