Lb 25,1.9

OD KADESZ DO MOABU
Izrael w Peor
25 1 Gdy przebywali w Szittim, zaczął lud uprawiać nierząd z Moabitkami. 9 Zginęło ich wtedy dwadzieścia cztery tysiące.


Zobacz rozdział