Lb 25,5

OD KADESZ DO MOABU
Izrael w Peor
25 5 Rozkazał więc Mojżesz sędziom Izraela: «Zabijajcie każdego z waszych ludzi, którzy się przyłączyli do Baal-Peora».


Zobacz rozdział