Lb 26,20

OD KADESZ DO MOABU
Spis
26 20 Synowie Judy według swoich rodów: od Szeli pochodzi ród Szelanitów; od Peresa ród Parsytów; od Zeracha ród Zerachitów.


Zobacz rozdział