Lb 26,35

OD KADESZ DO MOABU
Spis
26 35 To są synowie Efraima według swoich rodów: od Szutelacha pochodzi ród Szutlachitów; od Bekera ród Bakrytów, od Tachana ród Tachanitów.


Zobacz rozdział