Lb 26,38

OD KADESZ DO MOABU
Spis
26 38 Synowie Beniamina według swoich rodów: Bela, od którego pochodzi ród Belaitów; od Aszbela pochodzi ród Aszbelitów; od Achirama ród Achiramitów.


Zobacz rozdział