Lb 26,42

OD KADESZ DO MOABU
Spis
26 42 To są synowie Dana według swoich rodów: od Szuchama pochodzi ród Szuchamitów; to są potomkowie Dana według swoich rodów.


Zobacz rozdział