Lb 27,12n

OD KADESZ DO MOABU
Jozue wodzem całej społeczności
27 12 Potem Pan rzekł do Mojżesza: «Wejdź na tę górę z łańcucha Abarim i popatrz na kraj, który daję Izraelitom. 13 Gdy go zobaczysz, zostaniesz przyłączony do swoich przodków, podobnie jak twój brat Aaron*,


Przypisy

27,13 - Zob. Lb 20,24.

Zobacz rozdział