Lb 3,13

POKOLENIE LEWIEGO
Wybór lewitów
3 13 Do Mnie bowiem należy wszystko, co jest pierworodne. W dniu, kiedy zabijałem wszystko, co było pierworodne w ziemi egipskiej*, poświęciłem dla siebie wszystko pierworodne w Izraelu, począwszy od człowieka aż do bydlęcia. Do mnie należą; Ja jestem Pan».


Przypisy

3,13 - Por. Wj 12,29nn.

Zobacz rozdział