Lb 3,17

POKOLENIE LEWIEGO
Rody lewitów
3 17 A oto imiona synów Lewiego: Gerszon, Kehat i Merari.


Zobacz rozdział