Lb 3,19

POKOLENIE LEWIEGO
Rody lewitów
3 19 Synowie zaś Kehata według swych rodzin: Amram, Jishar, Chebron i Uzzjel,


Zobacz rozdział