Lb 31,8

OD KADESZ DO MOABU
Wojna święta przeciw Madianitom
31 8 Zabili również królów madianickich. Oprócz tych, którzy zginęli [w walce]: Ewi, Rekem, Sur, Chur i Reba - razem pięciu królów madianickich. Mieczem zabili również Balaama*, syna Beora.


Przypisy

31,8 - Zob. Lb 31,16; Joz 13,22.

Zobacz rozdział