Lb 32,38

OD KADESZ DO MOABU
Podział Zajordania
32 38 następnie Nebo, Baal-Meon <ze zmianą nazwy> oraz Sibma, i nadali nazwy miastom, które odbudowali.


Zobacz rozdział