Lb 33,11

OD KADESZ DO MOABU
Poszczególne etapy wyjścia
33 11 Od Morza Czerwonego wyruszyli i rozbili obóz na pustyni Sin*.


Przypisy

33,11 - Sin różne od wspomnianego w Lb 33,36 (inna pisownia hebr.).

Zobacz rozdział