Lb 4,3

POKOLENIE LEWIEGO
Kehatyci
4 3 od lat trzydziestu do pięćdziesięciu, czyli wszystkich, którzy są zdolni pełnić służbę, aby wykonywali prace w Namiocie Spotkania.


Zobacz rozdział