Lb 6,20

DODATKOWE PRZEPISY PRAWNE
Nazireat
6 20 Kapłan darami ofiarnymi wykona gest kołysania* przed Panem; jest to święty dar należny kapłanowi prócz mostka kołysania i uda odłożonego na ofiarę. Odtąd może nazirejczyk pić wino.


Przypisy

6,20 - Zob. przypis do Wj 29,24.

Zobacz rozdział