Lb 7,36

DODATKOWE PRZEPISY PRAWNE
Dary ofiarne wodzów pokoleń
7 36 Piątego dnia [przyniósł dar ofiarny] książę Symeonitów, Szelumiel, syn Suriszaddaja.


Zobacz rozdział