Lb 9,15

PASCHA I WYMARSZ
Obłok jako znak obecności Pana
9 15 W dniu, kiedy ustawiono przybytek, okrył go wraz z Namiotem Świadectwa obłok, i od wieczora aż do rana pozostawał nad przybytkiem na kształt ognia*.


Przypisy

9,15 - Nie dający się wytłumaczyć czysto naturalnie znak obecności i chwały Bożej - z czasem nazwany przez rabinów szekina (por. np.: Rdz 15,17; Wj 3,2; Wj 19,16-20; Lb 14,10; Lb 16,19; Lb 17,7; Lb 20,6).

Zobacz rozdział