Lb 1,45-46

PIERWSZY SPIS MĘŻCZYZN ZDOLNYCH DO WALKI
Dane spisu ludności
1 45 Całkowita liczba Izraelitów zdolnych do walki, spisanych według swych rodów, od lat dwudziestu wzwyż - 46 wynosi w całości sześćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt.


Zobacz rozdział