Lb 1,6

PIERWSZY SPIS MĘŻCZYZN ZDOLNYCH DO WALKI
Imiona wodzów pokoleń
1 6 z Symeona - Szelumiel, syn Suriszaddaja;


Zobacz rozdział