Lb 10,35

PASCHA I WYMARSZ
Mojżesz i Chobab
10 35 Gdy arka wyruszała, mówił Mojżesz: «Podnieś się, o Panie, i niech się rozproszą nieprzyjaciele Twoi; a ci, którzy Cię nienawidzą, niechaj uciekną przed Tobą»*.


Przypisy

10,35 - Por. Ps 68[67],2; Iz 33,3.

Zobacz rozdział