Lb 11,33

ETAPY MARSZU NA PUSTYNI
Siedemdziesięciu starszych otrzymuje natchnienie prorockie
11 33 Mięso jeszcze było między ich zębami, jeszcze nie przeżute, gdy już zapalił się gniew Pana przeciw ludowi i uderzył go Pan wielką plagą*.


Przypisy

11,33 - Kara Boża za grzechy ludu (por. Ps 78[77],30n). Kontekst nasuwa myśl o chorobie.

Zobacz rozdział