Lb 11,4

ETAPY MARSZU NA PUSTYNI
Narzekanie ludu
11 4 Tłum pospolitego ludu*, który był wśród nich, ogarnęła żądza. Izraelici również zaczęli płakać, mówiąc: «Któż nam da mięsa, abyśmy jedli?


Przypisy

11,4 - Tj. obcoplemieńcy; por. Wj 12,38; Pwt 29,10.

Zobacz rozdział