Lb 2,14

PIERWSZY SPIS MĘŻCZYZN ZDOLNYCH DO WALKI
Rozmieszczenie pokoleń w obozie
2 14 Następnie pokolenie Gada. Wodzem synów Gada będzie Eliasaf, syn Deuela*.


Przypisy

2,14 - Popr. wg par.; hebr.: "Reuela".

Zobacz rozdział