Lb 20,11

OD KADESZ DO MOABU
Wody Meriba
20 11 Następnie podniósł Mojżesz rękę i uderzył dwa razy* laską w skałę. Wtedy wypłynęła woda tak obficie, że mógł się napić zarówno lud, jak i jego bydło.


Przypisy

20,11 - Może skutkiem zbyt małej ufności; por. wiersz następny. Inni zarzut zestawiają z Pwt 1,37; Pwt 3,26.

Zobacz rozdział