Lb 23,23

OD KADESZ DO MOABU
Przepowiednie Balaama
23 23 Skoro nie ma czarów wśród Jakuba ani wróżbiarstwa w Izraelu, w czasie właściwym przepowie się Jakubowi, Izraelowi to, co Bóg uczyni.


Zobacz rozdział