Lb 26,45

OD KADESZ DO MOABU
Spis
26 45 Od synów Berii pochodzą: od Chebera ród Chebrytów; od Malkiela ród Malkielitów.


Zobacz rozdział