Lb 26,59

OD KADESZ DO MOABU
Spis lewitów
26 59 Żona Amrama nazywała się Jokebed, a była córką Lewiego, urodzona w Egipcie. Z niej urodzili się Amramowi Aaron i Mojżesz oraz ich siostra Miriam.


Zobacz rozdział