Lb 29,12

OD KADESZ DO MOABU
Święto Namiotów
29 12 Piętnastego dnia siódmego miesiąca będziecie mieli zwołanie święte; nie wolno wtedy wykonywać żadnej pracy, lecz przez siedem dni macie obchodzić święto Pańskie.


Zobacz rozdział